Bidang Sosial

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya.” (HR.Muslim)

Bidang sosial Remaja Islam Sunda Kelapa (RISKA) adalah salah satu bidang yang bergerak di kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian RISKA terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan ataupun mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memberikan manfaat untuk sejuta kebahagiaan baik dalam waktu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, di bidang sosial RISKA ini terdiri dari 2 Departemen yang membantu dibidang tersebut, yaitu

  1. Departemen Adik Asuh RISKA (AAR)
  2. RISKA Peduli (RP)